Actualisatie van de wachtlijst

 

 

Elk jaar actualiseren we de kandidaat-huurders die het jaar voorheen in dezelfde maand zijn ingeschreven.

 

Dat wil zeggen dat we elke kandidaat-huurder vragen of hij/zij nog kandidaat wil blijven voor een woning. We sturen dan een brief. Kandidaat-huurders die niet (tijdig) reageren op deze brief, schrappen we van de wachtlijst.

Hernieuwing van je kandidatuur

In onze brief vragen we je om je kandidatuur te bevestigen. Ook vragen we je om te bewijzen dat je nog voldoet aan de inkomensvoorwaarde. 

Het is heel belangrijk dat je op deze brief antwoordt. 

Als je binnen de maand niet antwoordt, dan krijg je een herinneringsbrief. Beantwoord je deze brief ook niet binnen de 15 dagen, dan ben je niet meer ingeschreven voor een woning. 

Opnieuw inschrijven

Je reageerde niet op onze brieven, maar wilt toch kandidaat blijven? Dan moet je helemaal opnieuw inschrijven. Je kan punten voor anciënniteit verliezen. 

Het is dus heel belangrijk om te antwoorden als je kandidaat wil blijven.