Veelgestelde vragen

Mag ik mij bij het SVK en bij een sociale huisvestingsmaatschappij inschrijven?

Ja!  Het SVK raadt iedereen aan om zich ook in te schrijven op de wachtlijst van een sociale huisvestingsmaatschappij. Hier gelden dezelfde inschrijvingsvoorwaarden, maar de toewijzing gebeurt anders. De woonplaats van de kandidaat huurder en de datum van inschrijving zijn doorslaggevend om je plaats op de wachtlijst te bepalen.

Een sociale huisvestingsmaatschappij in je buurt 

Waarom ben ik geschrapt van de wachtlijst?

Dit kan om verschillende redenen:

  • Als je niet of laattijdig reageert op brieven van het SVPWL.
  • Niet meer voldoen aan de inschrijvingsvoorwaarden.
  • Als je zelf om een schrapping hebt gevraagd.

 

Mijn situatie is gewijzigd, moet ik dit doorgeven aan het SVK?

Een verandering in je situatie moet steeds en zo snel mogelijk worden doorgegeven aan het SVK.  Doordat een sociaal verhuurkantoor werkt met en puntensysteem, kan een verandering immers leiden tot een andere plaats op de wachtlijst. 

Hoelang is de wachttijd voordat ik een woning krijg toegewezen?

Hier kan het SVK geen antwoord op bieden. De wachttijd is afhankelijk van de panden die vrijkomen en je plaats op de wachtlijst. Daardoor is het moeilijk, zo niet onmogelijk om een concrete wachttijd mee te delen. Wanneer je bij de eerste 10 kandidaten staat, zal je worden gecontacteerd wanneer er een pand volgens jouw woonwensen vrij komt.

Zijn de huurprijzen van de SVK-woningen betaalbaar voor mij?

Als huurder betaal je je huur aan het SVK.  De huurprijs wordt niet aangepast aan je inkomen.  Het SVK onderhandelt met de eigenaar om de woning te verhuren aan een huurprijs die lager is dan de marktprijs.  Daarenboven bekijkt de huurbegeleider voor elke nieuwe SVK-huurder als je in aanmerking komt voor een Vlaamse huursubsidie, installatiepremie of vermindering onroerende voorheffing.