De inhuurname van een pand door Svpwl vzw gebeurt in een aantal stappen.

Een eerste, vrijblijvend gesprek

Als u uw woning wilt verhuren, of meer informatie wenst, kunt u ons contacteren voor een eerste gesprek. Dit gesprek is vrijblijvend en louter informatief. Het Svk zal haar werking uitgebreid toelichten en vragen naar algemene kenmerken van de woning (o.a. ligging, vloeroppervlakte, aantal slaapkamers, uitrusting …). Er kan dan een afspraak gemaakt worden om een prospectie te doen.

Prospectie van de woning

Tijdens de prospectie van de woning zal het Svk samen met u de algemene en technische kenmerken van de woning overlopen en nagaan of de woning voldoet aan de geldende kwaliteitsnormen:

 • Hebben de ramen enkel of dubbel glas?
 • Is het dak geïsoleerd?
 • Hoe wordt de woning verwarmd?
 • Is er een trap/lift aanwezig?
 • Is er (zichtbare) vochtschade?
 • Is de woning (brand)veilig?

Kortom, voldoet de woning aan de Vlaamse woningkwaliteitsnormen?

Tijdens de prospectie wordt er ook onderhandeld over de huurprijs, er zijn geen wettelijke bepalingen hiervoor.

SVPWL houdt voor de huurprijsbepaling rekening me volgende factoren

 1. de ligging - bereikbaarheid: in het dorp, verdieping, lift,
 2. de uitrusting: keuken, badkamer, wasruimte, verwarmingsinstallatie, enkel of dubbel glas,
 3. de grootte: aantal slaapkamers, oppervlakte der vertrekken, bergruimte,
 4. de financiële draagkracht van de kandidaat huurders en hun gezinssamenstelling,
 5. de mogelijkheid tot de aanvraag van de huursubsidie,
 6. advies van het OCMW.

 

Als er al een geldig EPC-attest, onderhoudsattest verwarmingsketel en het laatste aanslagbiljet onroerende voorheffing is, kan dit getoond worden.

 

Zijn er renovatiewerken nodig?

Voldoet uw woning niet aan de geldende kwaliteitsnormen? Het Svk kan u informeren over premies en u in contact brengen met de nodige instanties.

Goedkeuring inhuurname door het bestuur van SVPWL.

De prospectie van de woning wordt besproken en geëvalueerd in het team van SVPWL. De uiteindelijke beslissing tot inhuurname wordt genomen door het dagelijkse bestuur van de vzw en bekrachtigd door de Raad van Bestuur.

Conformiteitsattest

Na de prospectie vraagt SVPWL bij Wonen- Vlaanderen een conformiteitsonderzoek aan. Elke woning die verhuurd wordt aan een Svk, moet namelijk beschikken over een conformiteitsattest. Wonen- Vlaanderen kijkt dus na of het pand voldoet aan de geldende kwaliteitsnormen.

Huurcontract voor minstens 9 jaar

Is uw woning in orde en wilt u verhuren aan het SVK? Dan kunt u voor minstens negen jaar een huurcontract afsluiten. Svpwl vzw zal u contacteren en afspraken maken rond de ingangsdatum van het hoofdhuurcontract. Ondertussen starten we zo snel mogelijk een 'toewijzing' op, zodat er tegen de vooropgestelde ingangsdatum een huurder in zit.

De administratie wordt volledig opgenomen door Svpwl vzw:  wij stellen de contracten op, maken de plaatsbeschrijving, laten beide tijdig registreren, registreren uw pand als sociale woning bij Vlabel, zodat uw pand belast wordt aan 1,6% i.p.v. 2,5%, ...

Nu kunt u minstens negen jaar genieten van de talloze voordelen en zekerheden die een SVK biedt.

 

Wonen-Vlaanderen: Premies

Duwolim